Olomoucký institut sociálního zdraví (OUSHI) získal pro Českou republiku certifikaci unikátní oxfordské metodiky.

Metodika DIPEx, vyvinutá Health Experiences Research Group na univerzitě v Oxfordu, je založena na hloubkových rozhovorech s pacienty s konkrétní diagnózou. Jejich výpovědi jsou podrobeny kvalitativní obsahové analýze a poté zveřejněny v přehledné struktuře na internetu. Webové stránky jsou dostupné pro veřejnost.

V rámci každého modulu, který odpovídá konkrétnímu zdravotnímuhoz-banner_1.png problému nebo životní situaci, je vždy natočeno 40 až 50 rozhovorů. Ty jsou sestříhány a na internetových stránkách setříděny do témat, jako jsou například oznámení diagnózy, zjištěné symptomy, vedlejší účinky léků nebo vliv onemocnění na rodinné vztahy. Uživatel webu má tak možnost nejen najít přesně to, co jej zajímá. Zároveň se může dovědět, jak podobnou situaci prožívá někdo jiný a seznámit se s názory dalších nemocných. Je pro něj uklidňující vědět, že jsou kolem lidé, kteří procházejí stejnou zkušeností.

Prezentované nahrávky a sdělení zároveň představují inspirativní zpětnou vazbu pro zdravotnický personál stejně jako zdroj informací pro výuku a další vzdělávání. Pozitivní či negativní zkušenosti pacientů mohou také podnítit diskuse o klíčových problémech ve zdravotnictví. Používaná metodika je ve světě považována za jedinečný výzkumný nástroj. Ve výzkumu se využívá kvalitativních dat, což je v souvislosti s prožíváním a životními zkušenostmi jedince nejvhodnější způsob šetření. O aktuálnosti, potřebnosti a dynamice metodiky svědčí i skutečnost, že se během deseti let rozšířila do 12 zemí světa.

Její modifikaci a možnosti využití v tuzemských podmínkách ověřili odborníci z OUSHI při analýze problematiky aktivního stárnutí. Na základě kvalitativní analýzy rozhovorů, zaměřených na subjektivní prožívání stáří, zachytili faktory, které seniorům pomáhají ke smysluplnému naplnění života. Webová platforma vytvořená v souladu s přísnými etickými pravidly metodiky DIPEx umožňuje seniorům sdílet vlastní prožitky s lidmi ze stejné věkové skupiny. Zároveň poskytuje informace rodinným příslušníkům stejně jako expertům a pracovníkům institucí, kteří se seniory pracují.

Výsledky projektu jsou dostupné na webových stránkách ZDE. Postupně na nich budou přibývat moduly paliativní péče, kardiovaskulárních onemocnění, demence nebo rakoviny.

Modifikaci mezinárodní metodiky dokončil tým pracovníků OUSHI v závěru loňského roku, a úspěšně tak završil výzkumnou práci v rámci dvouletého projektu Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Posléze získala česká verze certifikaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.