9. konference o výchově a volném čase

Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času a Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 13.-14.6.2013 "9. konferenci o výchově a volném čase".

Klíčovým tématem se tento rok stává profil pedagoga volného času v nejširších pedagogických, psychologických, filozofických a teologických souvislostech. V souvislosti s profilem pedagoga volného času se budeme věnovat rovněž kvalifikačním požadavkům pro tuto profesi, osobnostním předpokladům a kompetencím pedagoga volného času apod.

V rámci konference bude samostatný prostor vyhrazen studentům, kteří budou mít možnost představit své badatelské záměry a jejich výsledky.

Cílem konference je především vytvořit prostor k diskusím napříč všemi skupinami účastníků – akademickými pracovníky, pedagogy z praxe i studenty.

Více informací můžete najít ZDE.